•      
 • Hallberg-Rassy 312 MK I Scandinavia
  Hallberg-Rassy 312 MK I Scandinavia
  • EUR 49.900
  • 9.42 m
  • 3.08 m
 • Hallberg-Rassy 312 MKII
  Hallberg-Rassy 312 MKII
  • Preis auf Anfrage
  • 9.42 m
  • 3.08 m
 • Hallberg-Rassy 352
  Hallberg-Rassy 352
  • EUR 49.000 EU versteuert
  • 10.54 m
  • 3.38 m
 • Hallberg-Rassy 36
  Hallberg-Rassy 36
  • Preis auf Anfrage
  • 10.87 m
  • 3.55 m
 • Hallberg-Rassy 36
  Hallberg-Rassy 36
  • EUR 79.000 inkl. Mwst
  • 10.87 m
  • 3.55 m
 • Hallberg-Rassy 36 MK I
  Hallberg-Rassy 36 MK I
  • EUR 97.000 EU versteuert
  • 10.87 m
  • 3.55 m
 • Hallberg-Rassy 39
  Hallberg-Rassy 39
  • EUR 129.000 inkl. Mwst
  • 11.85 m
  • 3.76 m
 • Hallberg-Rassy 43
  Hallberg-Rassy 43
  • Preis auf Anfrage
  • 13.57 m
  • 4.08 m
 • Hans A. Deerberg 32
  Hans A. Deerberg 32
  • EUR 3.800 inkl. Mwst
  • 9.80 m
  • 2.90 m
 • Hanse 341
  Hanse 341
  • Preis auf Anfrage
  • 10.35 m
  • 3.40 m