•      
 • Dehler 38
  Dehler 38
  • Preis auf Anfrage
  • 11.80 m
  • 3.80 m
 • Dehler Duetta
  Dehler Duetta
  • EUR 14.900
  • 8.60 m
  • 2.95 m
 • Drettmann DD 1040
  Drettmann DD 1040
  • Preis auf Anfrage
  • 10.40 m
  • 3.55 m
 • Finngulf 36
  Finngulf 36
  • EUR 44.900
  • 10.94 m
  • 3.28 m
 • Hagelstein 870
  Hagelstein 870
  • Preis auf Anfrage
  • 8.70 m
  • 2.80 m
 • Hallberg-Rassy 312 MK I Scandinavia
  Hallberg-Rassy 312 MK I Scandinavia
  • EUR 49.900
  • 9.42 m
  • 3.08 m
 • Hallberg-Rassy 312 MKII
  Hallberg-Rassy 312 MKII
  • EUR 58.000 EU versteuert
  • 9.42 m
  • 3.08 m
 • Hallberg-Rassy 342
  Hallberg-Rassy 342
  • EUR 168.000 EU versteuert
  • 10.32 m
  • 3.42 m
 • Hallberg-Rassy 352
  Hallberg-Rassy 352
  • EUR 49.000 EU versteuert
  • 10.54 m
  • 3.38 m
 • Hallberg-Rassy 36
  Hallberg-Rassy 36
  • EUR 89.000 inkl. Mwst
  • 10.87 m
  • 3.55 m